Przydomek

Przydomek „Łokietek” Władysław zawdzięczał swojemu niskiemu wzrostowi. Popularną jednostką miary w średniowieczy był łokieć (ok. 60 cm). Król Polski był do niego porównywany. Władysław na pewno nie był aż tak niski, lecz porównanie jego wzrostu do wymienionej jednostki miary było formą uszczypliwego przezwiska, do którego ofiara przyzwyczaiła się.

Władysław Łokietek