Władysław Łokietek

Koronacja Władysława Łokietka

Władysława Łokietka odbyła się w 1320 roku, w katedrze na Wawelu w Krakowie. Mężczyzna otrzymał koronę oraz insygnia królewskie z rąk arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława. Powyższa uroczystość była ważnym wydarzeniem, ponieważ pozwoliła na oficjalne uznanie Władysława Łokietka jako króla Polski i umocnienie jego pozycji.