Życiorys Kazimierza Wielkiego - Dzieciństwo aż do śmierci

Kazimierz Wielki, znany również jako Kazimierz III, był jednym z najwybitniejszych władców w historii Polski, oraz ostatnim władcą z dynasti Piastów. Urodził się 30 kwietnia 1310 roku w Kowalu jako syn króla Władysława I Łokietka i Jadwigi Bolesławówny. Już w młodym wieku Kazimierz wykazywał się inteligencją, zamiłowaniem do nauki i zdolnościami przywódczymi. Jego ojciec, zdając sobie sprawę z potencjału syna, zadbał o jego staranne wykształcenie. Po śmierci ojca w 1333 roku Kazimierz Wielki objął tron polski. Jego pierwszym celem było utrzymanie niepodległości państwa oraz wzmocnienie władzy królewskiej. W czasie swojego długiego panowania, które trwało aż 37 lat, Kazimierz podejmował liczne działania mające na celu modernizację kraju. Kazimierz Wielki zmarł 5 listopada 1370 roku w Krakowie, pozostawiając po sobie ogromne dziedzictwo. Jego rządy przyczyniły się do rozwoju państwa polskiego, wzmocnienia władzy królewskiej, a także do poprawy warunków życia ludności. Kazimierz Wielki został pochowany w Katedrze Wawelskiej, gdzie spoczywają również inni królowie.


Na stronie dostępna jest też możliwość wysłuchania życiorysu Kazimierza Wielkiego.